TERMENI SI CONDITII

MUNCHIESTASH.RO, PAGINA DE FACEBOOK SI INSTAGRAM MUNCHIE’STASH

Platforma on-line munchiestash.ro, precum și pagina de Facebook si Instagram Munchie’Stash, aparține FAIRMADEBITES S.R.L. cu datele de identificare din antet, persoană juridică română denumită în continuare Vânzător și care deține toate drepturile legale in ce privește brandul Munchie’Stash (marcă, logo, produse – muguri de ciocolata – inclusiv rețeta originală etc.) și orice alte caracteristici comerciale legate de produsele și serviciile Munchie’Stash.

 Imitarea, contrafacerea, copierea si alte asemenea operațiuni, prin aceasta înțelegându-se cel mai larg sens posibil, efectuate cu privire la produsele create în mod unicat de Vânzător și care sunt expuse și comercializate pe platforma on-line munchiestash.ro, precum și pagina de Facebook si Instagram Munchie’Stash, în scopul expunerii spre vânzare, reprezintă încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală și a mărcii înregistrate care aparțin Vânzătorului conform Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice și vor fi sancționate ca atare de legea civilă și/sau penală, după caz.

 

 1. DEFINIȚII:

Utilizator – orice persoană fizică sau juridică care utilizează site-ul și/sau creează și utilizează un cont pe platforma munchiestash.ro și care, prin asemenea operațiuni înțelege că a citit și a consimțit cu privire la prevederile cuprinse în prezenta secțiune.

Cumpărător – poate fi orice persoană fizică care are vârsta de 16 ani împliniți, precum și orice persoană juridică care efectuează o Comandă.

Comandă – operațiune prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul platformei munchiestash.ro,  intenția sa de a achiziționa produsele și serviciile prezentate și puse la dispoziție de către Vânzător;

Bunuri și Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului.

Produs – un produs din gama celor afișate pe platforma on-line și care este astfel expus spre vânzare de către Vânzător, cumpărărtorului.

Contract– reprezintă înțelegerea consensuală încheiată între cumpărător si Vânzător prin plasarea unei comenzi in cadrul platformei on-line munchiestash.ro și respectiv, acceptarea acesteia de către Vânzător.

Drepturi de proprietate Intelectuală (in cele ce urmeaza DPI) – toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor si drepturi in natura de autor, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, marci inregistrate si inregistrari ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.

Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în Comandă.

Dispozitiv electronic – un echipament electronic de tip tableta, telefon mobil, PC, laptop, fără însă a se limita la acestea și care rulează un sistem de operare cu ajutorul căruia poate accesa platforma on line munchiestash.ro.

 1. ACORDUL DE UTILIZARE

(1) Platforma munchiestash.ro, precum și pagina de Facebook si Instagram Munchie’Stash, pot fi utilizate numai cu scopul și în conformitate cu condițiile de acces și utilizare precizate aici, care trebuie citite cu atenție înainte de utilizare.

(2) Prevederile menționate în continuare, respectiv condițiile de utilizare Munchie’Stash de către orice persoană, constituie contract încheiat între Vânzător și orice persoană care utilizează platforma munchiestash.ro, precum și pagina de Facebook si Instagram Munchie’Stash.

(3) Utilizarea platformei și a paginilor de Facebook si Instagram Munchie’Stash, implicit plasarea comenzilor, presupune capacitatea legală și toate celelalte condiții necesare pentru încheierea contractului și constituie o declarație pe propria răspundere din partea utilizatorului privind îndeplinirea următoarelor condiții:

(4) vârsta legală de a contracta – 18 ani sau existența acordului părinților sau a tutorelui legal, in cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani; (2) inexistența unor cauze care afectează discernământul și capacitatea legală (3) acceptarea deplină a prevederilor din acest Contract.

(5) Utilizarea de către orice persoană a platformei munchiestash.ro, precum și a paginilor de Facebook si Instagram Munchie’Stash, implică în mod automat calitatea de Utilizator în sensul prevederilor stipulate in această rubrică și implicit, acceptarea tuturor dispozițiilor din prezenta secțiune. În situația în care nu sunteți de acord cu oricare dintre aceste prevederi, aveți oricând la îndemână opțiunea încetării utilizării.

(6) Secțiunea termeni și condiții poate suferi modificări, de aceea este important pentru Dvs. să reveniți de fiecare dată și să lecturați cu atenție Termenii și condițiile expuse în prezenta secțiune, utilizarea și plasarea de comenzi de către dvs. reprezentând acceptul cu privire la ultima versiune.

 1. PLASAREA DE COMENZI

 

(1) Cumpărarea produselor expuse pe munchiestash.ro, precum și pagina de Facebook si Instagram Munchie’Stash, se face contra cost, la prețurile afișate și în condițiile de livrare specificate în cuprinsul platformelor menționate și în prezenta secțiune.

(2) munchiestash.ro, pagina de Facebook si Instagram Munchie’Stash vă oferă o platformă prin care dvs., în calitate de utilizator/cumpărător, veți putea plasa o comandă pentru achiziționarea unuia sau mai multor produse, cu caracteristicile descrise și care, vor fi afișate în interfața grafică a site-ului, după crearea contului și autentificare.

(3) Vânzătorul va colecta datele relevante privind Cumpărătorul și Comanda acestuia, respectiv numărul de telefon, adresa și/sau alte date de identificare ale Utilizatorului, precum și tipul de Produs Comandat.

(4) Utilizatorul/Cumpărătorul răspund pentru acuratețea și corectitudinea datelor personale furnizate la momentul înregistrării în sistemul nostru online.

(5) Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe platforma Vânzătorului, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul iși derulează operațiunile.

Comanda va fi compusa din următoarele documente, in ordinea importanței:

 1. Comanda (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare) și condițiile sale specifice
 2. Specificațiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul)
 3. Termeni si condiții

(6) Daca Vânzătorul confirmă comanda, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptarea comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare verbală (telefonică) sau electronică (e-mail standard de răspuns al comenzii plasate) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. In cazul excepțional în care anumite produse nu se află pe stoc sau există întârzieri majore în livrarea produselor de către sistemele de curierat partenere, Vânzătorul va anunța Cumpărătorul prin mijloace electronice (email) sau verbal (telefonic), prin transmiterea de date suplimentare cu privire la livrare. Comanda va fi procesată si onorată doar în urma consimțământului Cumpărătorului. În cazul în care Cumpărătorul nu poate fi contact sau nu va fi de acord cu condițiile comunicate, Vânzătorul va anula comanda si va înapoia sumele încasate/în curs de încasare in termen de maxim 30 zile de la momentul încasării, cu condiția de a i se pune la dispoziție datele necesare efectuării returnării. Vânzătorul nu va considera în niciun moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract.

(7) Prezentul Contract intra în vigoare la confirmarea Comenzii de către Vânzător. Confirmarea se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii si condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat.

(8) Vânzătorul va lua toate măsurile necesare pentru pregătirea și livrarea corespunzătoare a produselor comandate și va onora comenzile primite de la Utilizator/Cumpărător în condițiile prevăzute în cadrul platformei Vânzătorului.

(9) Prin efectuarea Comenzii Cumpărătorul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.

(10) Prin efectuarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

(11) Vânzătorul va utiliza cunoștințele sale profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat in Comanda și va livra Bunurile și Serviciile care îndeplinesc cerințele, nevoile și specificațiile Cumpărătorului prin intermediul partenerilor săi contractuali.

(12) Informațiile prezentate pe site și pagini social-media au caracter informativ și pot suferi modificări fără o anunțare prealabilă. De asemenea, din considerente legate de spațiu și coerența structurii informației, descrierile produselor pot fi incomplete, însă vânzătorul face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante, pentru ca produsul sa fie utilizat in parametrii pentru care a fost comandat.

(13) Comunicarea cu magazinul – se poate face prin interacțiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele menționate la secțiunea „contact”. Vor fi excluse din site sau ignorate, păreri sau adresări ce conțin injurii sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

 

 1. PREȚ. LIVRARE.

Prețurile produselor și serviciilor afișate includ T.V.A. conform legii în vigoare.

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate in Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură/bon fiscal pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Livrarea: Vânzătorul se obligă să expedieze Bunurile și Serviciile în sistem de curierat către Cumpărător, prin partenerii contractuali indicați pe platforma on-line sau să le pregătească pentru ridicarea din magazinele sale, în conformitate cu datele comenzii primite. În situația în care livrarea produselor este întârziată din cauza deficiențelor de livrare ale partenerilor de curierat, Cumpărătorul este de acord să accepte termenul de livrare in conformitate cu termenele medii de livrare cu care operează sistemele de curierat in perioada respectivă (condiții meteo nefavorabile, blocaje în piață din cauza perioadelor promoționale sau de vârf de sezon – ex. Black Friday, Crăciun etc., stări de urgență).

Transport – Ambalare: în afară de cazul în care este agreat de Vânzător si Cumpărător în mod diferit, Vânzătorul se descarcă de riscurile si responsabilitățile asociate cu Bunurile și Serviciile furnizate în momentul predării acestora către societatea de curierat cu care Vânzătorul colaborează sau către Cumpărător când cesta ridică personal bunurile.

Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și Serviciilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

Vânzătorul va efectua livrare Bunurilor și Serviciilor pe teritoriul României.

 

 1. LIMITE DE ACCES și UTILIZARE

 

(1) Utilizatorul/Cumpărătorul va folosi pentru accesarea și utilizarea platformei munchiestash.ro, precum și a paginilor de Facebook și Instagram Munchie’Stash, propriile sale echipamente, sisteme și programe (Smartphone, Tableta, PC, conexiune internet, browser etc.). Deși Vânzătorul a depus eforturi pentru asigurarea accesibilității și utilizării interfeței tehnice incluse, pentru accesarea/furnizarea prin internet („online”) a informațiilor aferente munchiestash.ro, precum și a paginilor de Facebook și Instagram Munchie’Stash, acesta nu răspunde pentru compatibilitatea echipamentelor, sistemelor sau programelor folosite de Utilizator cu interfața tehnică inclusă.

(2) Utilizatorul nu poate copia, publica, descărca, transmite, vinde, utiliza în aplicații sau proiecte proprii sau ale unor terți, nici intermedia sau înstrăina în nici un mod materialele (texte, imagini, secvențe video sau audio etc.) publicate pe munchiestash.ro, precum și pe paginile de Facebook și Instagram Munchie’Stash, fără acordul prealabil scris al Vânzătorului, sub sancțiunea plății de daune-interese.

(3) În utilizarea platformei și paginilor social-media și/sau pentru contractarea ofertelor noastre sunteți de acord să nu:

(a) le utilizați pentru a trimite junk e-mail, spam, mesaje în lanț, scheme piramidale sau orice alte mesaje nesolicitate, comerciale sau în alt mod;

(b) afișați, transmiteți, publicați, distribuiți sau difuzați materiale sau informații care sunt defăimătoare, ilegale, obscene, indecente, amenințătoare, abuzive, de hărțuire sau ilegale;

(c) afișați, transmiteți, publicați, distribuiți sau difuzați materiale sau informații care ar putea incita la discriminare, ură sau violență față de orice persoană sau un grup, pe criterii de rasă, religie, handicap, naționalitate sau în alt mod ilegal;

(d) amenințați, abuzați, perturbați sau să încălcați în orice mod drepturile legale (inclusiv drepturile la intimitate) ale altor persoane;

(e) utilizați orice informații sau materiale în orice manieră care încalcă un drept de autor, brevet, marca comercială sau alt drept de proprietate ale oricărei persoane;

(f) să încărcați fișiere care conțin un virus, viermi, troieni sau date corupte care pot afecta funcționarea calculatorului sau a proprietății altuia;

(g) colectați sau stocați informații personale despre alte persoane, inclusiv adrese de e-mail;

(h) faceți reclamă sau să oferiți cumpărarea sau vinderea de bunuri sau servicii în orice scop comercial, cu excepția cazului în care mijlocul de comunicare pus la dispoziție de Site permite în mod specific astfel de comunicări și numai pentru categoria de servicii și/sau bunuri prevăzută explicit;

(i) vă prezentați ca având o altă identitate în scopul de a înșela ori induce în eroare alte persoane; (x) încălcați legile sau regulamentele în vigoare;

(j) accesați/utilizați Site-ul/ofertele în orice mod care ar putea dezactiva, suprasolicita sau afecta Site-ul/contractarea ori derularea ofertelor sau care ar duce la interferență cu alta parte care utilizează și beneficiază de Site/oferte;

(k) afișați, transmiteți, publicați, distribuiți sau sa difuzați materiale sau informații pe care nu aveți dreptul de a le transmite potrivit legii sau unui contract ori unei relații contractuale sau fiduciare (de mandat), cum ar fi de informații privilegiate sau informații confidențiale dezvăluite în cursul raporturilor de muncă sau al executării unui acord de confidențialitate;

(l) alterați rezultatele de evaluare ori sistemul de evaluare a ofertanților/Utilizatorilor prin autoevaluare sau alte procedee cu efect similar, precum evaluarea pozitivă a unui ofertant cu care aveți relații de rudenie, de afiliere sau altele care presupun o decizie interesată;

(m) încercați să obțineți acces neautorizat la oricare dintre oferte, alte conturi, sisteme de computere sau rețele conectate la Site/oferte prin hacking, spargere de parolă sau prin orice alte mijloace.

(4) Interdicțiile menționate nu au caracter limitativ și se completează cu orice și toate celelalte dispoziții legale aflate în vigoare în România și U.E. și care sunt specifice domeniului on-line.

(5) Orice încălcare a acestor limitări poate duce la blocarea accesului Utilizatorului/Cumpărătorului și/sau la suspendarea contului de utilizator, precum și, după caz, la sesizarea organelor în drept pentru aplicarea sancțiunilor contravenționale sau penale. Aceleași prevederi se aplică și tentativei.

 1. ÎNREGISTRAREA UTILIZATORULUI

(1) În cazul în care interfața tehnică prin care se Comandă produse va solicita să vă înscrieți, respectiv să vă creați un cont, vi se va cere să finalizați procesul de înregistrare prin furnizarea unor informații și înregistrarea unui nume de utilizator și/sau alte informații pentru utilizarea interfeței tehnice și achiziționarea de produse. Utilizatorul este responsabil pentru realitatea informațiilor furnizate la înregistrare, precum și pentru păstrarea confidențialității datelor și informațiilor transmise acestuia pentru achiziționarea efectivă a produselor.

(2) În nici un caz Vânzătorul nu va fi răspunzător pentru nici un fel de pierderi directe sau indirecte aferente și pentru nici un fel de daune care ar rezulta din divulgarea de către dumneavoastră a datelor și informațiilor furnizate pentru achiziționarea efectivă a produselor.

(3) Înregistrarea Utilizatorului/Cumpărătorului în vederea comandării de produse poate fi amânată sau refuzată atunci când nu sunt furnizate informațiile necesare solicitate, precum și atunci când Utilizatorul are o situație care generează un conflict de interese incompatibil cu oferta Vânzătorului, cu securitatea platformei si a paginilor social-media sau cu activitatea Vânzătorului și/sau a oricărei entități asociate cu acesta.

 1. DREPTURI DE AUTOR. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

(1) Aceste condiții de utilizare sunt protejate de legile privind dreptul de autor și nu pot fi utilizate de alte persoane sau entități de orice fel, prin modificare sau copiere, fără acordul prealabil și scris al autorului.

Vânzătorul își păstrează toate drepturile de proprietate intelectuală cu privire la conținutul publicat/furnizat prin intermediul munchiestash.ro, precum și a paginilor de Facebook și Instagram Munchie’Stash (texte, imagini, secvențe video sau audio etc.).

(2) Scopul permis pentru utilizarea munchiestash.ro, precum și a paginilor de Facebook și Instagram Munchie’Stash este obținerea de informații și accesul la serviciile oferite de Vânzător. Nu sunt permise: •copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor și informațiilor existente pe acest website; • încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestui site, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informațiilor publicate, sau încercarea de a acționa în acest scop;• încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem din rețeaua Vânzătorului sau accesarea oricăror servere sau servicii din rețeaua acestuia și care nu sunt publice, fără autorizație explicită în scris din partea Vânzătorului; • încercarea de a interveni în funcționarea serverelor de hosting sau în platforma si paginile social-media prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin “flooding” sau “DOS”;• folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul website-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing, pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (“spamming”) sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese; • crearea de legături cu acest system on-line ale altor site-uri sau invers, fără un acord prealabil scris. În situațiile în care acest lucru se întâmplă fără acordul scris al Vânzătorului aceasta nu își asumă responsabilitatea pentru website-urile neafiliate.

(3) Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea, folosirea serviciilor sau informațiilor puse la dispoziție de Vânzător prin intermediul platformei munchiestash.ro, precum și a paginilor de Facebook si Instagram Munchie’Stash, într-un mod care violează legislația românească sau internațională în materie de drept de autor și proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acțiuni.

(4) Vânzătorul își rezervă dreptul de a împiedica prin orice mijloace și de a solicita sancționarea conform legislației în vigoare a persoanelor implicate în distrugerea sau alterarea website-lui, a conținutului, securității acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita Vânzătorul sau pe partenerii săi, produsele, serviciile și angajații acestora. Orice eventual litigiu în legătură cu acest website este de competența instanțelor de drept comun din România.

 1. NULITĂȚI. LEGEA APLICABILĂ & INSTANȚA DE JUDECATĂ

Daca oricare din clauzele acestui Contract va fi declarată de o instanță competentă ca invalidă, ilegală sau inaplicabilă din orice motiv, respectiva clauză (orice termen/condiție) va fi înlăturat(ă) iar restul clauzelor (termenilor și condițiilor) vor rămâne în vigoare, continuând să producă efecte, fiind obligatorii și executorii. În cazul unei astfel de nulități, clauzele, termenii și/sau condițiile anulate vor fi înlocuiți/înlocuite cu alții/altele adecvate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data la care hotararea judecătorească de declarare a nulității are efect juridic.

Acest Contract va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legile din Romania, iar orice dispute sau litigii dintre părți în legătura cu acesta vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din București, România.

 1. POLITICA DE RETUR

Dacă sunteți nemulțumit de produsele cumpărate de la vânzător și doriți să renunțați la cumpărare și implicit să primiți banii înapoi, aveți posibilitatea să retyrnați produsele cumparate în maxim 10 zile lucrătoare, conform dispozițiilor Ordonanței de Guvern nr.130/2000, privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanta.

Termenul de 10 zile lucrătoare prevăzut pentru exercitarea acestui drept începe sa curgă:

 1. pentru produse, de la data primirii lor de către consumator;
 2. pentru servicii, din ziua încheierii contractului;

Următorii termeni se definesc astfel:

 1. a) contract la distanţă – contractul de furnizare de produse sau servicii încheiat între un comerciant şi un consumator, în cadrul unui sistem de vânzare organizat de către comerciant, care utilizează în mod exclusiv, înainte şi la încheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicaţie la distanţă;
 2. b) consumator – orice persoană fizică sau grup de persoane constituite în asociaţii, care, în executarea contractelor care intră sub incidenţa prezentei ordonanţe, acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale;
 3. c) comerciant – orice persoană fizică sau juridică care, în executarea contractelor care intră sub incidenţa prezentei ordonanţe, acţionează în cadrul activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale, precum şi orice persoană care acţionează în acelaşi scop, în numele sau pe seama acesteia;
 4. d) tehnică de comunicaţie la distanţă – orice mijloc ce poate fi utilizat pentru încheierea unui contract între comerciant şi consumator şi care nu necesită prezenţa fizică simultană a celor două părţi;
 5. e) operator de comunicaţie – orice persoană fizică sau juridică a cărei activitate profesională constă în a pune la dispoziţie comerciantului una sau mai multe tehnici de comunicaţie la distanţă.

Dreptul de retur in 10 zile lucratoare se adreseaza doar clientilor care au achizitionat produse online de pe platforma munchiestash.ro

Clientul are dreptul de a denunța unilateral contractul la distanta, în termen de 10 zile lucrătoare, fără penalități și fără invocarea vreunui motiv, cu achitarea cheltuielilor aferente returnării produselor către comerciant.

Dreptul de renunțare la cumpărare nu se aplica in cazul persoanelor juridice.
Rambursarea sumelor se va face in cel mult 30 de zile de la data denunțării contractului de către consumator.

Conform dispozițiilor Ordonanței nr. 130/2000, consumatorul nu poate denunța unilateral următoarele tipuri de contracte:

 1. a) contracte de furnizare de servicii a căror execuție a început, cu acordul consumatorului, înaintea expirării termenului de 10 zile lucrătoare prevăzut la art. 7 alin. (1);
 2. b) contracte de furnizare de produse sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile cursurilor pieţei financiare care nu pot fi controlate de comerciant;
 3. c) contracte de furnizare a unor produse executate după specificaţiile consumatorului sau a unor produse distinct personalizate, precum şi a acelora care, prin natura lor, nu pot fi returnate sau care se pot degrada ori deteriora rapid;
 4. d) contracte de furnizare a înregistrărilor audio, video sau a programelor informatice, în cazul în care au fost desigilate de către consumator;
 5. e) contracte de furnizare a ziarelor, periodicelor, jurnalelormagazin;
 6. f) contracte de servicii de pariuri sau loterii.

NU VOR PUTEA FI RETURNATE PRODUSELE CU AMBALAJUL DESFĂCUT ȘI/SAU DETERIORAT, PRECUM ȘI PRODUSELE CARE NU AU FOST DEPOZITATE ÎNTR-UN MOD CORESPUNZĂTOR SAU CARE PREZINTA DEFICIENȚE FAȚĂ DE SITUAȚIA LA LIVRARE INIȚIAL.

Pentru orice detalii sau neclarități privind returnarea produselor vă rugam să ne contactați pe email sau la unul din numerele de telefon afișate pe  www.munchiestash.ro la secțiunea CONTACT.

 1. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

(1) Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. Vom afișa pe website-ul nostru ultima versiune modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificați periodic conținutul acesteia.

(2) Înregistrarea unui Utilizator/Cumpărător în vederea contractării legale a produselor presupune furnizarea unor informații de baza privind persoană Utilizatorului/Cumpărător.

FAIR MADE BITES S.R.L. va menține confidențialitatea datelor transmise de aceștia pentru înregistrare și nu le va face publice, exceptând cazurile prevăzute de lege și în acest Contract.

(3) Datele dvs. personale sunt importante pentru noi și ne angajăm să protejam confidențialitatea și securitatea acestora. Astfel, nu vom vinde, transfera, dezvălui și nu permite accesul la datele tale cu caracter personal unor terți care nu au legătură directă cu activitatea noastră.

(4) Pentru derularea în bune condiții a activității noastre poate fi necesar ca datele dvs. să fie accesate de către o serie de angajați proprii; Vânzători și angajați ai acestora. Vânzătorii se referă la societăți cu care avem relații contractuale pentru o serie de servicii, incluzând dar fără a se limita la: Vânzători de servicii IT, Vânzători servicii de telefonie, Vânzători de soluții integrate pentru call-center, Vânzători de soluții pentru gestionarea comenzilor, Vânzători de servicii bancare și de plăți. În toate aceste cazuri descrise mai sus dezvăluirea datelor tale cu caracter personal este realizată în baza unui contract încheiat cu acești Vânzători, prin care aceștia se obligă să utilizeze datele exclusiv în scopul pentru care le-au fost încredințate, să respecte obligația de confidențialitate și de asigurare a securității datelor, precum și să respecte toate prevederile legislației în vigoare cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

(5) De asemenea, putem dezvălui datele dvs. cu caracter personal unor autorități publice (Parchet, Politie, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri justificate, expres formulate.

Categorii de date cu caracter personal colectate și prelucrate:

Datele personale pe care le prelucrăm sunt, în principal, datele dumneavoastră de identificare, de localizare, date de contact, adresă de email, număr de telefon, date de tranzacționare bancare, în cazul plăților cu cardul sau prin OP sau alte date personale pe care le colectăm direct de la dumneavoastră atunci când deveniți clientul nostru, atunci când solicitați produsele și serviciile noastre. În anumite cazuri, atunci când vă furnizăm o factură fiscală, prelucrăm și date precum cod numeric personal, serie și număr act identitate sau date bancare.

În general, colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți mereu controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. De exemplu, primim informații de la dumneavoastră astfel: când plasați telefonic o Comandă prin intermediul call-centerului nostru; când vizitați magazinele noastre pentru a plasa o Comandă; când vă creați un cont în sistemul munchiestash.ro.

De asemenea, atunci când vizitați site-ul sau folosiți aplicația mobilă, putem prelucra informații despre dispozitivele utilizate pentru accesarea acestuia și despre interacțiunea ta cu aceste sisteme (detalii în secțiunea “Utilizare Cookie-uri”).

În plus, unitățile noastre sunt dotate cu sisteme de supraveghere video, imaginile captate fiind stocate și păstrate conform dispozițiilor legale în vigoare.

Scopul în care colectăm și prelucrăm datele personale:

Procesarea datelor dumneavoastră se realizează în scopul desfășurării următoarelor activități: Realizarea obiectului de activitate (spre ex. Procesarea comenzilor, livrarea produselor la adresa indicată de beneficiar, etc.); Publicitate (Marketing): publicitate pentru oferte, produse și serviciile noastre; Sondaje privind satisfacția clienților: contactare după achiziție, de exemplu, pe tema satisfacției față de serviciile furnizate; Obligații legale financiar-contabile; Asigurarea securității angajaților și clienților noștri: monitorizarea video a activităților din magazinele noastre; Soluționarea cererilor și/sau reclamațiilor formulate.

Colectarea și prelucrarea datelor dvs. are ca scop desfășurarea activității noastre în cât mai bune condiții pentru a vă putea pune la dispoziție produse și servicii de cea mai bună calitate.

Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract cu dumneavoastră. De asemenea, există anumite prelucrări implicite acestor scopuri și impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

Vrem să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite mesaje prin e-mail, SMS, telefonic, mobile push, webpush etc.

Comunicările de marketing se bazează în general pe consimțământul dumneavoastră prealabil. Vă puteți retrage consimțământul ulterior în orice moment accesând contul personal sau contactându-ne conform opțiunilor din secțiunea Contact.

Cine are acces la datele dumneavoastră personale:

Pentru derularea în bune condiții a activității noastre poate fi necesar ca datele dumneavoastră să fie accesate de către o serie de angajați proprii; Vânzători și angajați ai acestora. Vânzătorii se referă la societăți cu care avem relații contractuale pentru o serie de servicii, incluzând dar fără a se limita la: Vânzători de servicii IT, Vânzători servicii de telefonie, Vânzători de soluții integrate pentru call-center, Vânzători de soluții pentru gestionarea comenzilor, Vânzători de servicii bancare și de plăți.

În toate aceste cazuri descrise mai sus dezvăluirea datelor dumneavoastră cu caracter personal este realizată în baza unui contract încheiat cu acești Vânzători, prin care aceștia se obligă să utilizeze datele exclusiv în scopul pentru care le-au fost încredințate, să respecte obligația de confidențialitate și de asigurare a securității datelor, precum și să respecte toate prevederile legislației în vigoare cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

De asemenea, putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal unor autorități publice (Parchet, Politie, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri justificate, expres formulate.

În ciuda măsurilor de protecție luate pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal, vă atragem atenția că transmiterea informațiilor prin Internet, în general sau prin intermediul altor rețele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute și utilizate de către terțe părți neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal:

Vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal cât timp aveți un cont în sistemul munchiestash.ro, sau rămâneți în contact cu noi prin comenzi telefonice sau în magazine. Menționăm că anumite date sunt păstrate pe o perioadă conformă cu legislația aplicabilă.

Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Drepturile dumneavoastră:

Puteți solicita accesul la datele dumneavoastră, corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Puteți beneficia de dreptul la restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal (cu precizarea că în acest ultim caz solicitarea se poate face doar cu respectarea anumitor prevederi legale de genul celor financiar-fiscale).

Pentru a vă putea exercita aceste drepturi este necesar să trimiteți o solicitare scrisă la adresele noastre de mail din secțiunea „Contact”.

Aveți de asemenea dreptul de a vă retrage acordul pentru primirea unor informații și oferte promoționale.

În cazul solicitării ștergerii datelor vă rugăm să aveți în vedere ca este un proces ireversibil și în situația în care veți dori să apelați din nou la serviciile noastre va fi din nou necesar acordul dumneavoastră pentru preluarea și prelucrarea acestor date.

Termenul maxim pentru rezolvarea solicitărilor trimise către noi este de 30 de zile.

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania;Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212; e-mail:anspdcp@dataprotection.ro

 1. UTILIZARE COOKIE-URI

Această politică se referă la cookie-urile și paginile web operate de FAIR MADE BITES S.R.L.

Ce sunt Cookie-urile? Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard-drive-ul utilizatorului).

Despre cookies: Acest website folosește cookie-uri proprii și de la terți pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia. Folosim două tipuri de Cookie-uri: per sesiune și fixe. Cele din urmă sunt fișiere temporare ce rămân în terminalul Utilizatorului până la terminarea sesiunii sau închiderea aplicației (browser-ului web). Fișierele fixe rămân pe terminalul Utilizatorului pe o perioadă în parametrii Cookie-ului sau până sunt șterse manual de utilizator.

În ceea ce numim “web 2.0”, “cookie”-urile joacă un rol important în facilitarea accesului și livrării multiplelor servicii de care utilizatorul se bucură pe internet, cum ar fi:

– Personalizarea anumitor setări precum: limba în care este vizualizat un site, moneda în care se exprimă anumite prețuri sau tarife, păstrarea opțiunilor pentru diverse produse (măsuri, alte detalii etc) în coșul de cumpărături (și memorarea acestor opțiuni) – generându-se astfel flexibilitatea “coșului de cumpărături” (accesarea preferințelor vechi prin accesarea butonului „înainte” și „înapoi”)

– Cookie-urile oferă deținătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului în care sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face și mai eficiente și mai accesibile pentru utilizatori.

– Permit aplicațiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse într-un anumit site pentru a crea o experiență de navigare mai valoroasă, mai utilă și mai plăcută;

– Îmbunătățesc eficiența publicității online.

Un „Internet Cookie” (termen cunoscut și ca „browser cookie” sau „HTTP cookie” sau pur și simplu „cookie”) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul.

Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome).

Un cookie este format din 2 părți: numele și conținutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existență a unui cookie este determinată tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.

Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet.

Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) și nu mai sunt reținute o dată ce utilizatorul a părăsit website-ul și unele cookie-uri sunt reținute și refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website (‘cookie-uri permanente’). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi șterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.

O vizită pe acest site poate plasa cookie-uri în scopuri de: performanță a site-ului; analiză a vizitatorilor; pentru geo-targeting; înregistrare; pentru publicitate; ale Vânzătorilor de publicitate.

Aceste cookie-uri pot proveni de la următorii terți: google.com, facebook.com, ali.

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator.

Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor pot face unele site-uri imposibil de folosit.

Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online, ci doar că aceasta nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele dvs, evidențiate prin comportamentul de navigare.

Cookie-urile NU sunt viruși! Ele folosesc formate plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod așa că nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. În consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou.

Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși.

Cookie-urile pot fi totuși folosite pentru scopuri negative. Deoarece stochează informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anumit site cât și pe mai multe alte site-uri, cookie-urile pot fi folosite ca o formă de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conștiente de acest fapt și în mod constant marchează cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de ștergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

Datorită flexibilității lor și a faptului că majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri și cele mai mari folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai răspândite și utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo și altele.

Iată câteva sfaturi care vă pot asigura că navigați fără griji însă cu ajutorul cookie-urilor:

 • Particularizați-vă setările browserului în ceea ce privește cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securității utilizării cookie-urilor.
 • Dacă nu vă deranjează cookie-urile și sunteți singura persoană care utilizează computerul, puteți seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare și al datelor personale de acces.
 • Dacă impărțiti accesul la calculator, puteți lua în considerare setarea browserului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți browserul. Aceasta este o variantă de a accesa site-urile care plasează cookie-uri și de a șterge orice informație de vizitare la închiderea sesiunii de navigare.
 • Instalați-vă și actualizați-vă constant aplicații antispyware.

Multe dintre aplicațiile de detectare și prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, împiedică browserul de la a accesa website-uri care ar putea să exploateze vulnerabilitățile browserului sau să descarce software periculos. Asigurați-vă că aveți browserul mereu actualizat. Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizează exploatând punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.

Cookie-urile sunt pretutindeni și nu pot fi evitate. Dacă doriti să vă bucurați de acces pe cele mai bune și cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internaționale. Cu o înțelegere clară a modului lor de operare și a beneficiilor pe care le aduc, puteți lua măsurile necesare de securitate astfel încât să puteți naviga cu încredere pe internet.

Este posibilă setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau poți seta browserul să acceptecookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, dacă nu ești înregistrat folosind cookie-urile, nu vei putea lăsa comentarii.

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regula în “opțiuni” sau în meniul de “preferințe” al browserului tău.

 

 

 

Securitate și probleme legate de confidențialitate

In general browserele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și stergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri:

 • Deoarece protecția identității este foarte valoroasă și reprezintă dreptul fiecărui utilizator de internet, este indicat să se verifice ce eventuale probleme pot crea cookieurile. Pentru că prin intermediul lor se transmit în mod constant în ambele sensuri informații între browser și website, dacă un atacator sau persoană neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor, informațiile conținute de cookie pot fi interceptate.
 • Deși foarte rar, acest lucru se poate întampla dacă browserul se conectează la server folosind o rețea necriptată (ex: o rețea WiFi nesecurizată).
 • Alte atacuri bazate pe cookie implică setări greșite ale cookieurilor pe servere. Dacă un website nu solicită browserului să folosească doar canale criptate, atacatorii pot folosi această vulnerabilitate pentru a păcăli browserele în a trimite informații prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizează apoi informațiile în scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important să fiți atenți în alegerea metodei celei mai potrivite de protecție a informațiilor personale.